مکاشفات یک لیلی گمنام

اینجا خودِ خودم هستم

شنبه 26 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 12:08

نگاه

 یکی از بچه ها یه پست نوشته، من رو یاد این شعر انداخت

 

 

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 

تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست 

 

 

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم 

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست  

  

 


 

یاد روزگار خامی و جوونی که این حرفا رو باور داشتم بخیر .... چرا باور نکردم این حرفا فقط تو شعر و قصه هاست؟