X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مکاشفات یک لیلی گمنام

اینجا خودِ خودم هستم

یکشنبه 1 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 20:17

سال بهتری بسازیم

روز نو از سال نو ... 

برای خودم و همه آرزو می‌کنم سال بهتری رو‌برای خودمون بسازیم. با تلاش، با استقامت و صبر، با کنترل هیجان‌ها و تصمیم‌گیری‌های منطبق بر منطق و حکم عقل و کمتر سخت‌گیری بابت فروع زندگی... آسون نیست ولی غیر‌ممکن هم نیست ...