مکاشفات یک لیلی گمنام

اینجا خودِ خودم هستم

پنج‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:30

هوای اردیبهشتی من!!!!

خوب خوبی هااا ..اما یه دفعه

یه پیغام

یه تماس

یه خبر

....

بغضت که تموم نمیشه هیچ،

چشمات میشن چشمه اشک

دلت میشه انبار غم


حال عمومیم خوبه هااا، ولی امان از حال خصوصیم!!!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باز یه بغضی گلومو گرفته

باز همون حس درد جدایی

من امروز کجامو

تو امروز کجایی؟؟