مکاشفات یک لیلی گمنام

اینجا خودِ خودم هستم

شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 09:41

خوشا شیراز و وصف بی مثالش

پنجشنه صبح 92/02/26 برای یک مأموریت کاری رفتم شیراز تا صبح شنبه 92/02/28


چه حضی بردم من!!!! چقدر آرامش و آسایش رو می شه توی این شهر لمس کرد ....


احساس می کردم توی تُنگ آرامش غوطه ورم ....همه جا گل و درخت و چمن و لطافت و رنگ و آرامش و ... خلاصه همه حس و حال های خوبی که در کل زندگی دنبالشون می دوم ....دلم نمی خواست برگردم


هرچه قدر هفته قبلش داغون و خسته کننده بود، آخر هفته رویایی بود


همه چیزش خوب بود ...وای دلم میخواست اونجا زندگی می کردم که آخر هفته ها میرفتم توی این باغ و بستان ولو می شدم روی جمن ها و به آسمون نگاه می کردم
خلاصه اینکه خیلی بهم خوش گذشت .... واقعاً لذت بردم ... کاش من شیراز زندگی می کردم .. توی یه همچین خونه هایی با یه پنجره که چنین منظره ای داشت ....
نکته: عکاس خودم بودم ...