مکاشفات یک لیلی گمنام

اینجا خودِ خودم هستم

دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 13:17

دل نگرانی

 

توی خیابون ولیعصر که بالا می آی، یه سری نهال های تازه چنار میبینی که بین درخت های قدیمی کاشته اند و یه تکیه گاه چوبی هم پشتشون گذاشته اند که خم نشه .. پیش خودم فکرمی کنم ،باید چند تا شهردار تهران و شهردار منطقه شش و شهردار منطقه سه و شهردار منطقه 1 و مسئول فضای سبز مناطق و آیین نامه و دستورالعمل های شورای شهر و ... باید با هم همفکر و هم عمل باشند ....  تا واقعاً این نهال ها تبدیل بشن به نصف چیزی که این چنارهای قدیمی هستند؟ بهتر نبود همون چنار قبلی ها رو حفظ می کردند؟ 

 

خیلی می ترسم از روزی که دیگه طاق نصرت های سبز خیابون ولیعصر رو نبینم ... 

  


  

 

 

تَــرک کردنِ آدمــــها هـم آدابـی دارد ! 

اگـــــر آدابِ ماندن نمیدانید، 

حدِاَقــــــــــــــــــــل 

درست ترکـشان کنـید،  
 
تا تـــــــَـــــــــرَک برندارند...